Symbol PF Nejnovější zprávy

Studium

Přijímací řízení 2020/2021

Termín pro podání přihlášky do přijímacího řízení na Pedagogickou fakultu JU v roce 2020 je s ohledem na aktuální vývoj epidemie koronaviru prodloužen do 15. 4. 2020 včetně, platba za každou přihlášku musí být připsána na účet PF JU do 20. 4. 2020.
 
Od 17. března 2020 je možné doručit přihlášky ke studiu pouze prostřednictvím pošty, budova fakulty je z důvodu celostátní karantény uzavřena.

Elektronická přihláška

26. 03. 2020

Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR

Zapojte se do výzkumného šetření JUPSYCOR katedry pedagogiky a psychologie a pomozte tak zmapovat důsledky současného stavu na psychiku lidí v ČR.

24. 03. 2020

Symbol PF Informace studijního oddělení

Důležité

Letní semestr AR 2019/2020

změna organizace a termínů letního semestru s ohledem na aktuální vývoj epidemie koronaviru

20. 03. 2020
Důležité

Zrušení úředních hodin do odvolání

v souvislosti s rozhodnutím rektora, platí od 10. 3. 2020 od 18 hod.

10. 03. 2020

Symbol PF Plánované akce

Věda na vsi

17. 3. – 19. 3. 2020

ZRUŠENO – náhradní termín je předběžně stanoven na podzim 2020
popularizačně naučná akce v KD Včelná

Studentská inovace praxe – SIP 9

23. 4. 2020

ODLOŽENO – nový termín bude upřesněn
9. ročník mezinárodní studentské odborné soutěže

Sommerkolleg České Budějovice 2020

5. 7. – 25. 7. 2020

mezinárodní letní škola

15

kateder při naší fakultě

338 000

studentů úspěšně odpromovalo

4

budovy v centru města

153

vyučujících