O katedře

Ateliér arteterapie PF, který je ojedinělým pracovištěm i v rámci středoevropského regionu, je díky své výlučností a nyní již i tradici vysoce uznávaným pracovištěm. Ateliér poskytuje jako jediný v České republice vysokoškolské studium (bakalářské, neučitelské, v distanční formě) projektivně-intervenční arteterapie, probíhající v podobě studijně-výcvikové komunity o výukových „víkendech“ (v pátek odpoledne a v sobotu). Jeho výukový a výcvikový program je rozvržen na 3 roky.

Studium poskytuje další specializaci pracovníkům v různých oborech práce s lidmi, zejména pedagogům, psychologům, lékařům a dalším. Specializace umožňuje absolventům v rámci jejich profesních úkolů uplatňovat edukační, poradenskou, diagnostickou a terapeutickou činnost, která je založena na systematické práci s výtvarnými projevy osob, s nimiž pracují.

Absolventi ateliéru získávají schopnost vést výtvarnou činnost skupiny či jednotlivce a využívat výtvarných projevů v rámci pracovní náplně své základní kvalifikace. Jejich další cílovou dovedností je analýza výtvarného projevu skupiny či jednotlivce a využití artefaktu jako svébytného způsobu komunikace. Výuka v ateliéru arteterapie vychází z předpokladu, že změnu výtvarného výrazu následují změny i v ostatních oblastech projevů člověka.

Arteterapie je hraniční disciplínou. K jejímu výkonu nejsou potřebné jen vědomosti z oblasti psychologie, psychoterapie a z oblasti věd o umění, nýbrž i praktické dovednosti jako posouzení výsledku vlastní výtvarné zkušenosti, posunu ve výtvarném vyjadřování a reflexe skutečností vzešlých z interpretace vlastních artefaktů ve skupině. Proto byl v rámci finanční podpory Evropského sociálního fondu realizován projekt zaměřený na přípravu letních výcvikových kurzů, jejichž náplní bylo především upevnění a rozšíření praktických znalostí a dovedností studentů arteterapie. Dosud se kurzů, jež probíhaly v průběhu letních prázdnin, zúčastnilo zhruba 150 studentů a na jejich výuce se podílelo 20 erudovaných odborníků s velkou osobní zkušeností v oblasti psychologie, arteterapie a psychoterapie z ČR i ze zahraničí. Ateliér arteterapie též jednou za dva roky pořádá Arteterapeutickou konferenci. Někteří vyučující Ateliéru jsou členy Výboru České arteterapeutické asociace a podílejí se též na současných snahách zakotvit profesi arteterapeuta v systému zdravotnických profesí.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.