O katedře

Katedra biologie měla v průběhu uplynulých šedesáti let různé názvy, různá organizační začlenění a odborné orientace i studijní a badatelské programy.

V současnosti tato katedra přispívá k přípravě a studiu budoucích učitelů všech stupňů škol (MŠ - SŠ) kurzy z oblasti přírodopisu, geologie a biologie. Katedra garantuje především bakalářské studium Přírodopis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ a navazující magisterské studium Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ. Významně se podílí na přípravě učitelů NŠ, s Přírodovědeckou fakultou JU spolupracuje na uskutečňování studia učitelství biologie pro SŠ. Na katedře biologie lze studovat i doktorské studium Didaktika biologie.

Odborně a vědecky se katedra profiluje tak, aby její činnost byla potřebným vědeckým zázemím pro přípravu studentů učitelství. Výzkumná činnost katedry zahrnuje jak výzkum a implementaci výsledků výzkumu v oblasti didaktiky přírodovědného vzdělávání zaměřeného na učení o živé a neživé přírodě, tak vědeckou práci v jednotlivých přírodovědných disciplínách, kterým se pracovníci katedry věnují.

Katedra biologie PF JU není uzavřenou institucí. Na zajištění praxí, pedagogických i vědeckých projektech spolupracuje se základními i středními školami v jihočeském regionu, neziskovými organizacemi (např. Dřípatka, Calla, Dům dětí a mládeže), s Přírodovědeckou fakultou JU, Hydrobiologickým a Entomologickým ústavem BC AV ČR, Botanickým ústavem AV ČR, Správou NP Šumava i s pracovišti univerzit v zahraničí (např. Vilnius Pedagogical University v Litvě, NTNU Trondheim, University of Colorado at Boulder, University of Arizona; Copenhagen University).

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.