Inovace laboratoře

Co jsme připravili pro studenty nového v roce 2010?

  • rozšíření a zlepšení možností práce v laboratoři
  • větší spektrum laboratorních úloh
  • rozšíření a zlepšení didaktické přípravy na školní demonstrace a experimenty

prostřednictvím realizace projektu FRVŠ 54/2010 s názvem Inovace laboratoře a pracovišť metodiky školních demonstrací a pokusů.

 

Co bylo cílem projektu?

  • vybavit laboratoř a pracoviště katedry biologie PF JU přístroji a interaktivní technikou, která poskytne moderní zázemí pro experimentální činnost studentů v rámci jejich didaktické přípravy.
  • rozšířit a prohloubit repertoár výukových aktivit budoucích učitelů přírodopisu či biologie na úrovni doby a vývoje výuky předmětu.

Přístrojové a technické vybavení bude využito ve výuce nově koncipovaného předmětu Metodika školních pokusů, pozorování a demonstrací a v rámci laboratorních cvičení dalších kurzů: Repetitorium pro laboratorní praxi ve výuce přírodopisu, Cvičení z fyziologie rostlin, Cvičení z fyziologie živočichů, Cvičení z fyziologie člověka, Pedologie, klimatologie a hydrologie, Komplexní vzdělávací projekt a k tvorbě bakalářských a magisterských prací. Od zimního semestru 2010/2011 jsou zakoupené přístroje a didaktická technika používány ve výuce.

 

Co bylo v rámci projektu nově pořízeno a uvedeno do provozu?

Elektroforetický systém se zdrojem, Thermocyklér a související vybavení, Centrifuga, Gelový dokumentační systém, Soubor setů pro praktická cvičení (dovoz UK), Bodystat 1500, Dynamometry Handgrip, Ergometr MX 1 s Cardio-puls setem, Spirometr 08 Spiro, Sada půdních sít a Mercoquant testery, růstová komora Fytoscope FS 80-WIR, přenosný fluorometr FluorPen FP 100max-LM, PlantPen PŘI 200s pro měření reflektačního parametru, interaktivní tabule a vizualizér.

Projekt obohatí i spektrum výukových a studijních materiálů

V časovém horizontu 2 – 4 let budou v souvislosti s využíváním nových přístrojů vytvořeny následující výukové materiály:

  • studentské portfolio školních pokusů a demonstrací
  • didaktické výukových materiály k předmětu Metodika školních pokusů, které budou v průběhu let 2011-2013 postupně zveřejňovány na webových stránkách katedry a budou on-line k dispozici studentům učitelství i zájemcům z řad učitelské veřejnosti.

 

Řešitelkou projektu byla PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.; spoluřešiteli byli Mgr. Renata Ryplová, Dr. a prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.