Publikace

Výběr nejvýznamnějších publikací katedry za posledních pět let:

2022:

2021:

2020:

 • Rokos, L., and Zavodska, R. (2020). Efficacy of Inquiry-Based and "Cookbook" Labs at Human Physiology Lessons at University Level - Is There an Impact in Relation to Acquirement of New Knowledge and Skills?. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16 (12), em1909.
  https://doi.org/10.29333/ejmste/9124
 • Hrušková, M., Ťoupalová, l., Vašková, I., Rejtharová, D., & Kobzová, J. (2020). The physical characteristics of preschool children and schoolchildren in relation to the type of nutrition in infancy. Anthropologie (1962-), 58(1), 121-130.
  http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/article.php?ID=2298
 • Ryplová R., Pokorný J. (2020): Saving Water for the Future Via Increasing Plant Literacy of Pupils. European Journal of Sustainable Development (2020), 9, 3, 313-323 ISSN: 2239-5938
  https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n3p313
 • Janík, T., Černá, M., Najvar, P., Samková, L., Rokos, L., & Petr, J. (2020). Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy. Pedagogická orientace, 30(1), 5-31.

2019:

2018:

 • Ditrich T. (2018): Supercooling point is an individually fixed metric of cold tolerance in Pyrrhocoris apterus. Journal of Thermal Biology 74: 208-213
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306456517304503
 • Ryplová R., Pokorný J. (2018): Using project-based education to develop pre-service biology teachers' knowledge of the cooling effect of vegetation. In: M. Rusek, K. Vojíř (Eds.), Project-based Education and other activating strategies in Science Education XVI, 105 - 113.
  https://projekty.pf.jcu.cz/svv/dalsi_publikace.php
 • Hebel, F. L., Constantinou, C. P., Hospesova, A., Grob, R., Holmeier, M., Montpied, P., Moulin, M., Petr, J., Rokos, L., Stuchlíková, I., Tiberghien, A, Tsivitanidou, O. & Žlábková, I. (2018). Students' perspectives on peer assessment. In Transforming assessment (pp. 141-173). Springer, Cham.
 • Petr, J., Papáček, M., & Stuchlíková, I. (2018). The Biology Olympiad as a resource and inspiration for inquiry-based science teaching. In Professional Development for inquiry-based science teaching and learning (pp. 205-222). Springer, Cham.

Výběr dalších význačných publikací, na nichž jsme se podíleli:

Stuchlíková I, Janík T. et al., 2015: Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Masarykova univerzita, Brno. 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0

Elektronická verze publikace je dostupná na: https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/549

Hoveid M., Gray P. (Eds.), 2013: Inquiry in Science Education and Science Teacher Education. Research on teaching and learning through inquiry based approaches in science (teacher) education. Akademika Publishing, Trondheim, 309 p. ISBN 978-82-519-2933-2
Rabitch W. (ed.), 2006: Hug the bug – For love of true bugs. Festschrift zum 70. geburtstag von Ernst Heiss. – Denisia 19, ISSN 1608-8700
Dudák V. (ed.), 2006: Novohradské hory. Příroda – historie – život. Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, Praha. 847 s., ISBN 80-7340-091-X
Anděra M., Zavřel P. a kol., 2003: Šumava. Příroda – historie – život. Baset, Praha, 800 s., ISBN 80-7340-021-9
Schaefer C. W., Panizzi R. A., 2000: Heteroptera of Economic Importance. CRC Press, Boca Raton, Florida, 856 p., ISBN 0849306957

Publikace – Novohradské hory:

KUBEŠ Jan (ed.), 2004: Krajina Novohradských hor. Fyzicko-geografické složky krajiny. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 160 s., ISBN 80-7040-757-3

Publikace Krajina Novohradských hor je soubornou studií fyzicko-geografických složek území (geologická, geomorfologická, pedologická, klimatická, hydrologická, biogeografická charakteristika), doplněnou o zhodnocení stavu využívání krajiny člověkem. Na textu se podílelo celkem 11 autorů s využitím podkladů řady spolupracovníků a pracovišť. Publikace je černobílá s barevnými fotografiemi v příloze.

PAPÁČEK M. (ed.), 2004: Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 304 s., ISBN 80-7040-756-5

Publikace Biota Novohradských hor shrnuje dosavadní stupeň poznání o rozmanitosti organizmů tohoto území a jejich společenstvech (mechorosty, cévnaté rostliny, houby, lišejníky, bezobratlí, obratlovci) a charakterizuje i významné biotopy z hlediska ochrany přírody a krajiny. Text je výsledkem práce 41 autorů. Publikace je na křídovém papíře s množstvím barevných tématických map, grafů a fotografií.

Papáček M. (ed.), 2003: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AVČR Č. Budějovice, 221 s., ISBN 80-7040-657-7 (JU), ISBN 80-86668-01-0 (ENTÚ AVČR)

Sborník článků, který přináší průběžné původní výsledky výzkumu v zájmové oblasti.

Papáček M. (ed.), 2002: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AVČR Č. Budějovice, 285 s., ISBN 80-7040-524-4 (JU), ISBN 80-901250-7-7 (ENTÚ AVČR)

Sborník příspěvků z konference konané 10. a 11. ledna 2002 v Českých Budějovicích

Učebnice:

Papáček M., Matěnová V., Matěna J. Soldán T. 2000: Zoologie. 3. upravené vydání, Scientia, Praha, 286 s. + 12 obr. tabulí, ISBN 80-7183-203-0

Učebnice pro 2. ročník gymnázia, zpracovaná na vysoké odborné úrovni, přináší zevrubné informace o všech hlavních aspektech biologie živočichů. Důraz je kladen především na moderní zoologický systém, spolu s ním jsou však zařazeny i poznatky z obecné zoologie, ekologie a etologie. Učebnice je vybavena barevnou obrazovou přílohou. Ilustrace M. Justová, M. Polcar, H. Storchová, M. Papáček, V. Matěnová.

Závodská R., 2006: Biologie buněk. Základy cytologie, bakteriologie, virologie. Scientia, Praha, 160 s., ISBN 80-86960-15-3

Učebnice buněčné biologie je určena širokému okruhu středoškolských studentů. Zahrnuje 14 kapitol s problematikou biologie buněk, bakterií, sinic, archeí a virů. Text se logicky rozvíjí od vstupních, pro studium biologie nejzákladnějších informací: pojednává o uspořádání života na Zemi, zabývá se chemickým složením a stavbou buněk, věnuje se aktivním procesům v buňce, jako je příjem a výdej látek, rozmnožování, buněčné dýchání či fotosyntéza rostlinných buněk. Krátce seznámí se světem bakterií a virů, představí zástupce domény archea. Na závěr se autorka zaměřila na porovnání prokaryontní a eukaryontní buňky a závěrečné opakování znaků buněk živočichů, rostlin a hub, co mají společného a čím se liší.

 

Další publikace najdete na stránkách jednotlivých členů katedry anebo na úplném seznamu publikací níže.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.