Jazyková cvičení

Směrnice vedoucí katedry germanistiky č. 2021/1 o koncepci jazykových cvičení německého jazyka v bakalářském studijním programu

STAG učebnice studijní povinnosti povinná beletristická literatura zakončení semestru
7C1

Jazyková cvičení 1

1. semestr

90 min

Sicher! B1+

Lektionen 1-4

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast, povinné písemné domácí úkoly, průběžné testy po jednotlivých lekcích Pressler:

Bitterschokolade

7C1: zápočet – ověření komunikačních dovedností a znalostí probírané slovní zásoby

tři pokusy

7C2

Jazyková cvičení 2

1. semestr

90 min

Sicher! B1+

Lektionen 1-4

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast, povinné písemné domácí úkoly, průběžné testy po jednotlivých lekcích Banscherus:

Karambolage

7C2: zápočet – písemný text z učiva předmětu 7C2 a ústní zkouška, u které se prověřuje

znalost probíraného učiva a povinné literatury z předmětů 7C1 a 7C2.

tři pokusy na zápočet a tři pokusy na ústní zkoušku, která je komisionální (vyučující 7C1 + 7C2). K ústní zkoušce lze přistoupit až po složení zápočtu z 7C1 a 7C2.

7C3

Jazyková cvičení 3

2. semestr

90 min

Sicher! B1+

Lektionen 5-8

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast, povinné písemné domácí úkoly, průběžné testy po jednotlivých lekcích Fessel:
Und wenn schon
7C3: zápočet – písemný test včetně otázek k povinné literatuře

tři pokusy

7C4

Jazyková cvičení 4

2. semestr

90 min

Sicher! B1+

Lektionen 5-8

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast, povinné písemné domácí úkoly

7C4: zápočet – písemný test

tři pokusy

KNJ/7N3

Německý jazyk III

3. semestr

3×45 min

Sicher! aktuell

B2.1

Lektionen 1-3

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast, povinné písemné domácí úkoly Schami:

Eine deutsche Leidenschaft namens Nudelsalat

Sick:

Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod (Band 1)

7N3: zápočet – písemný test

tři pokusy

7N3: ústní zkouška – diskuse k probíraným tématům a ověření četby

tři pokusy

KNJ/7N4

Německý jazyk IV

4. semestr

90 min

Sicher! aktuell

B2.1

Lektionen 4-6

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast, povinné písemné domácí úkoly, malý skupinový referát (5-10 min. o německé slovní zásobě v D/A/CH) Kultbuch Schweiz

Borchert:

15 Kurzgeschichten

7N4: zápočet – písemný test z probírané látky a povinné literatury, test zahrnuje i informace z referátů

tři pokusy

KNJ/7N5

Německý jazyk V

5. semestr

90 min

Sicher! aktuell

B2.2

Lektionen 7-9

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast, povinné písemné domácí úkoly, malý referát Pruetz:

Falsch gedacht

von Horváth:

Jugend ohne Gott

7N5: zápočet – písemný test z probírané látky a povinné literatury, test zahrnuje i informace z referátů

tři pokusy

KNJ/7N6

Německý jazyk VI

6. semestr

180 min

Sicher! aktuell

B2.2

Lektionen 10-12

max. dvě absence bez omluvy, aktivní účast bez povinné literatury 7N6: písemná zkouška na úrovni B2 SERR – komunikačně zaměřený písemný test zahrnující výhradně probranou slovní zásobu a gramatiku ze všech šesti semestrů bakalářského studia – tři pokusy. Výsledná známka se započítává jako dílčí známka z jazyka k SZZ.

7N6: ústní zkouška na úrovni B2 SERR

– zkouška ověřuje poslech a čtení s porozuměním a písemný projev studenta/studentky. Všechny části zkoušky jsou rovnocenné, v případě neúspěchu absolvuje student/ka znovu jen části, v kterých neuspěl/a (tři pokusy). Zkouška má jeden řádný a dva opravné termíny.

Výsledná známka z písemné a ústní zkoušky vypočítaná průměrem všech dílčích známek je započtena jako dílčí známka z německého jazyka do státní závěrečné zkoušky.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.