Bakalářská státní závěrečná zkouška

Okruhy otázek z teorie hudby

Zkouška je ústní, student v jejím rámci zodpoví teoretickou otázku z okruhu nauky o hudebních formách. Formální a harmonické jevy může demonstrovat na notových příkladech.

Otázky:

 1. Hudební forma – pojem
 2. Prvky hudebních forem (motiv, téma, motivická a tématická práce, figura, pasáž)
 3. Hudební věta a perioda (věta, perioda, dvojperioda), neperiodická věta
 4. Malé písňové formy (malá jednodílná, malá dvoudílná, malá třídílná, malá písňová forma rozšířená a zúžená)
 5. Velké písňové formy (obecné znaky, velká dvoudílná, velká trojdílná)
 6. Variace, kontrapunktické formy
 7. Sonátová forma (historie a charakter, klasická sonátová forma, expozice, provedení, repríza, odchylky od klasické sonátové formy), užití sonátové formy v cyklech a jednovětých formách
  – v sonátě, symfonii, komorní hudbě, suitě
  – v koncertu
  – v ouvertuře a symfonické básni
 8. Rondová forma (obecné znaky a rozdělení rondových forem, malé rondo (couperinovské), velké rondo, sonátová ronda)
 9. Fuga (vývoj, hlavní znaky, terminologie)
 10. Suita, barokní suita, serenáda, divertimento, kasace, moderní suita
 11. Klasický sonátový cyklus a jeho vnitřní řád, odchylky od uspořádání, nástrojová obsazení
 12. Volné formy, kombinované formy, fantazie a volné formy improvizačního založení
 13. Programní hudba, symfonická báseň
 14. Žánry – charakteristické, poetické, taneční
 15. Vokální hudba (historické formy jednohlasého a vícehlasého zpěvu, píseň, moteto, melodram, velké scénické formy, árie, recitativ, kantáta, oratorium, pašije, mše)

Základní literatura:

Zenkl, L.: ABC hudební nauky, Praha, Bärenreiter 1999
Horyna, M/ Vránek, T.: Multimediální učebnice kontrapunktu, Č. Budějovice, JU 2004
Hůla, Z.: Nauka o kontrapunktu, Praha, Supraphon 1985
Janeček, K.: Harmonie rozborem, Praha SHV 1963
Kofroň, J.: Učebnice harmonie, Praha Bärenreiter 1996
Tichý, V.: Harmonicky myslet a slyšet, Praha HAMU, 1996
Janeček, K.: Hudební formy, Praha, SNKLHU 1955
Zenkl, L.: ABC hudebních forem, Praha, Supraphon 1990

Doplňující literatura:

Jeppesen, K: Kontrapunkt, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1956
Kühn, C.: Kompositionsgeschichte in kommentierten Beispielen, Kassel, Bärenreiter 1998
Kühn, C.: Analyse lernen, Kassel, Bärenereiter 2002

Okruhy otázek z dějin hudby

 1. Antické kořeny evropské hudby (antické Řecko – hudba a její funkce, hudební teorie, tónový systém, nástroje, étos; hudba v židovské synagogální bohoslužbě)
 2. Jednohlasá duchovní hudba ve středověku (gregoriánský chorál, křesťanská liturgie, modální systém, pozdně chorální tvorba)
 3. Jednohlasá světská hudba ve středověku (trubadúři, truvéři, minnesang, český minnesang, náměty, formy, žánry, představitelé)
 4. Vznik a vývoj evropského vícehlasu ve středověku (nejstarší doklady, rané organum, Notre-Dame, Ars antiqua, Ars nova, italské trecento, Anglie, střední Evropa)
 5. Duchovní a světská renesanční polyfonie (charakter slohu, pět generací, mše, moteto, chanson, madrigal)
 6. Vznik monodie a opery, Camerata, Claudio Monteverdi, další vývoj opery v baroku
 7. Johann Sebastian Bach a Georg Friedrich Händel
 8. Instrumentální hudba v období baroka
 9. Česká barokní hudba
 10. J. Haydn a W. A. Mozart a jejich význam pro instrumentální hudbu a operu klasicismu
 11. Ludwig van Beethoven
 12. Český klasicismus doma a v emigraci
 13. Raný romantismus v písňové a klavírní tvorbě
 14. Orchestrální hudba v období romantismu
 15. Romantická opera v Itálii, Francii a Německu
 16. Hudba českého národního obrození, B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich
 17. Ruská hudba v 19. století
 18. Hudba přelomu 19. a 20. století – pozdní romantismus, impresionismus
 19. Paříž jako hudební centrum 1. poloviny 20. století, Pařížská šestka, B. Martinů
 20. I. Stravinskij
 21. Německá hudba 1. poloviny 20. století, expresionismus a II. vídeňská škola
 22. S. Prokofjev a D. Šostakovič jako představitelé sovětské hudby 20. století
 23. Neofolklorismus, B. Bartók, L. Janáček
 24. Americká hudba 1. poloviny 20. století, Ch. Ives, G. Gershwin, A. Copland
 25. Hudba 1. poloviny 20. století v Čechách, V. Novák, J. Suk
 26. Nejdůležitější kompoziční směry a techniky 2. poloviny 20. století

Základní studijní literatura:

ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.
KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů: od raného středověku k W.A. Mozartovi. Praha: Supraphon, 1988.
Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997.
MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.
SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno: TOGGA, 2001.

Doplňující literatura:

BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986.
EINSTEIN, Alfred. Hudba v období romantizmu. Bratislava: Opus, 1989.
LÉBL, Vladimír a kolektiv. Hudba v českých dějinách. Praha: Supraphon, 1989.
REGLER-BELLINGER, Brigitte; SCHENCK, Wolfgang; WINKING, Hans: Opera (velká encyklopedie). Praha: Mladá fronta, 1996.
TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha-Litomyšl: Paseka, 2001.
BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: Bärenreiter-Metzler, 1994-2004.
TYRELL, John; SADIE, Stanley. The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 2002.

Okruhy otázek – ZUŠ

Obor – KLAVÍR

Dějiny a literatura nástroje

 1. Technická charakteristika nástrojů předcházejících klavíru. Klavír. Historie vzniku, charakteristika jednotlivých součástí nástroje, druhy mechanik. Přehled nejvýznamnějších značek a výrobců klavírů.
 2. Skladby pro klávesové nástroje v předbachovském období, tvorba J. S. Bacha, G. F. Händela, D. Scarlattiho
 3. Klavírní suita v historii evropské hudby.
 4. Variační cyklus v dějinách klavírní literatury.
 5. Sonáta v dílech skladatelů od hudebního klasicismu po 20. století
 6. Klavírní koncert od období hudebního klasicismu po 20. století
 7. J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven – klavírní dílo
 8. F. Schubert, F. Mendelssohn Bartholdy – klavírní dílo.
 9. R. Schumann – klavírní dílo
 10. Tance v dílech skladatelů hudebního romantismu (idealizovaná stylizace tanců).
 11. F. Chopin – klavírní dílo
 12. F. Liszt – klavírní dílo
 13. J. Brahms – klavírní dílo
 14. P. I. Čajkovskij, Mocná hrstka, A. Skrjabin, S. Rachmaninov – klavírní dílo
 15. Hudební impresionismus, C. Debussy, M. Ravel – klavírní dílo
 16. Bela Bartók, S. Prokofjev, D. Šostakovič, Stravinskij – klavírní dílo
 17. B. Smetana, A. Dvořák – klavírní dílo
 18. V. Novák, J. Suk – klavírní dílo
 19. L. Janáček, B. Martinů – klavírní dílo
 20. Klavírní skladby současných českých a světových autorů, slavní klavíristé minulosti i současnosti.

Doporučená literatura:

K. Hofmeister: Klavír
Z. Böhmová: Kapitoly z dějin klavírních škol, Praha, Supraphon, 1973
J. V. Sýkora: Dějiny klavírního umění, Praha, Panton, 1973, ree. Jc Audio, Netolice
J. Prach: Stavba klavírů a pianin, SPN Praha, 1987
Monografie příslušných skladatelů

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.