Projekty

 • Projekt EHP-CZ-IN-2-003 - Iceland, Liechtenstein, Norway grants. Posílení kompetencí učitelů a dalších pedagogických pracovníků v oblasti začleňování žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Hlavním řešitelem doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (katedra primární a preprimární pedagogiky PF JU), řešiteli za KSV PhDr. Helena Pavličíková, CSc. a PhDr. Salim Murad, Ph.D. 2020-2022.
 • Inovace přípravy učitelů pro praxi (projekt MŠMT/ESF, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960). Řešiteli projektu za KSV PhDr. Helena Pavličíková, CSc., PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D., PhDr. Salim Murad, Ph.D., Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 2018-2020.
 • Projekt IP 16-18 21/PF Inovace metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování (projekt v rámci Institucionální plánu JU 2016-2018), řešitelem projektu za KSV Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 2016-2018
 • Grant GAČR (Grantová agentura České republiky) O digitálním a dialogickém obratu v sociálních vědách, r.č. 13-33640P, řešitel Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. 2013-2015.
 • Člověk v tísni - „Za změnou je učitel“ aneb Strategický přístup k ukotvování globálního rozvojového vzdělávání v českém a polském systému formálního vzdělávání. Řešitelem projektu za KSV Mgr. Anna Maršíková, M.A. 2013-2015.
 • Grant JU - RVO finance na mimořádné aktivity spojené s VaV: 1., 2. a 3. ročník konference Romové v Evropě: na cestě k reprezentaci a uznání (řešitelé Mgr. Anna Maršíková, M.A., PhDr. Helena Pavličíková, CSc. a PhDr. Salim Murad, Ph.D.). 2014-2016.
 • OPVK projekt Zvyšování mediální gramotnosti v ČR. Katedra společenských věd partnerem hlavního řešitele projektu, Metropolitní univerzity v Praze. 2012-2013.
 • Grant GAČR (Grantová agentura České republiky) Pojem diletantismu a filosofie „umění života“, r.č. P401/10/P134, řešitel Mgr. Jan Staněk, Ph.D. 2010-2012:
 • Grant FRVŠ 1434/2012, Digitální média v učitelské praxi, řešitel Mgr. Michal Šimůnek. 2012.
 • Socrates, Grundtvig Project MEEC: Multicultural Education for European Citizenship. 2007-2009.
 • Grant FRVŠ 1844/2008, Význam mediálních sdělení, řešitel Mgr. Michal Šimůnek. 2008.
 • Project Comenius 3: Learning - Migration (the Czech Network). 2007-2008.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.