Disportare 2024
ktvs_budova_cal

Kdy:
10.10.2024 - 11.10.2024

Kde:
České Budějovice, Pedagogická fakulta JU, Na Sádkách 305/2a

O události

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

 Vás srdečně zve na mezinárodní vědeckou konferenci

 

Disportare 2024

Datum konference: 10. – 11. 10. 2024

Místo konání: KTVS Na Sádkách 305/2a, 370 05 České Budějovice

 

Zvaní řečníci

doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha)

doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. (Pedagogická fakulta Ostravská univerzita)

Mgr. Juraj Kremnický, PhD. (Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia UMB, Banská Bystrica)

 

Sekce konference

Pedagogika sportu a sportovní trénink

Dýchání ve sportu a zdravotní aspekty tělesné výchovy a sportu

Humanitní vědy ve sportu

Postery

 

Záštitu nad konáním konference přijal
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

Vědecký výbor:
prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
prof. Dr. Anita Hökelmann
prof. Rev. Renzo Pegoraro, MD.
prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD.
doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
Associate prof. Gregory J. Grosicki, Ph.D.
doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.
doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD.
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
doc. PhDr. Renata Malátová, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Tlustý, Ph.D.
PhDr. Petr Bahenský, Ph.D.
Dr. MSc. Eric Harbour, PhD.
Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
M.A. Marek Graczyk, Ph.D.
Mgr. Juraj Kremnický, PhD.

Předseda organizačního výboru:
PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D.

Oficiální jazyk konference
Čeština, slovenština, angličtina

Formy prezentací
Referát, max. 10 min. + 5 min. diskuse. Referát v oficiálním jazyku konference, PowerPoint prezentace v angličtině.
Poster

Konferenční poplatek
Konferenční poplatek činí 2000,- Kč/ 81 €, nutno uhradit do 30. 6. 2024 na účet č. 104725778/0300, variabilní symbol 1303, do účelu platby uvést jméno a příjmení. Při platbě na základě faktury je nutno zaslat žádost s fakturačními údaji předem před zaplacením (nebo uvést údaje do přihlášky). PF JU dodatečné faktury nevystavuje. Pro platby ze zahraničí: číslo účtu 131975908/0300, IBAN: CZ46 0300 0000 0001 3197 5908, SWIFT: CEKOCZPP.

Účastníci konference mohou publikovat v recenzovaném odborném časopise Studia Kinanthropologica (informace: https://sk.pf.jcu.cz/). Časopis Studia Kinanthropologica je indexován v databázi Medvik-Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské knihovny Praha. 29. 4. 2016 byl časopis Studia Kinanthropologica zařazen do databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

PŘIHLÁŠKA ke stažení (.doc)

Deadline přihlášky:
30. 6. 2024 na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Deadline abstrakty:
9. 9. 2024 na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
(Název příspěvku v češtině i angličtině, autor – autoři, pracoviště autora – autorů, abstrakt v češtině i angličtině, klíčová slova v češtině i angličtině).

Za organizační výbor:
PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D.
KTVS PF JU, Na Sádkách 305/2a, 370 05 České Budějovice,
tel. +420 387 773 177, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 

Powered by iCagenda

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.