Podmínky a požadavky praktické přijímací zkoušky

1. Všeobecné podmínky

  1. Pro splnění podmínek přijímacího řízení z tělesné výchovy musí uchazeč absolvovat všechny dílčí testy a dosáhnout v celém příjímacím řízení alespoň 38 bodů (maximum dosažených bodů z dílčích testů je 80 bodů a 20 bodů za průměrný prospěch za jednotlivé poslední čtyři ročníky studia na výročních vysvědčeních, tedy v celém příjímacím řízení 100 bodů).
  2. Dosáhnout 0 bodů je možné maximálně ve dvou testových položkách (při třech a více nulách uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení).
  3. Podle počtu dosažených bodů (součet bodování dílčích testů a průměrného prospěchu) uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, je určeno pořadí o přijetí.
  4. Předpokladem pro přijetí je dobrý zdravotní stav (I. – II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před praktickou přijímací zkouškou podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce. Dále se předpokládají základní pohybové dovednosti u sezónních sportů (např. jízda na kole, lyžování, bruslení atd.) a vlastní dobré materiální vybavení pro tyto disciplíny.
  5. Adresa: Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU v Českých Budějovicích, Na Sádkách 2a/305, 370 05 České Budějovice. Tel. 387 773 170; fax 387 773 187; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  6. Přijímací zkouška z tělesné výchovy je pouze praktická a dále je doplněna průměrným prospěchem za jednotlivé poslední čtyři ročníky studia. Tvoří ji pohybové a výkonnostní testy z atletiky, plavání a sportovní gymnastiky. Trvá jeden den. Vyžaduje sportovní výstroj pro atletiku, plavání a gymnastiku.

2. Popis testů

Atletika

1. Běh na 100 m:

charakteristika:
test, který měří rychlost lokomočního pohybu
popis:
jedná se o atletický běh na dráze podle atletických pravidel, start je prováděn pomocí startovací pistole, měření ruční s přesností na desetiny sekund, každý uchazeč má pouze jeden pokus.

2. Vytrvalostní běh:

charakteristika:
běh na 1 500 m / 800 m (muži / ženy) měří běžeckou vytrvalost
popis:
test prováděn na atletické dráze, maximální počet startujících v jednom rozběhu je 25, čas s přesností na celé sekundy.

Gymnastika a výkonnostní testy

1. Akrobacie:

charakteristika:
celkový pohybový projev, gymnastické dovednosti, celkové držení těla
popis:
povinná sestava na gymnastickém koberci, která je hodnocena dle gymnastických pravidel, je nutné dodržet posloupnost prvků a plynulost provedení.
1. řada:
Z.P., vzpažit - výkrokem pravé (levé) stoj na rukou (výdrž dvě sekundy) a kotoul vpřed, výskokem s čelnými kruhy celý obrat vpravo (vlevo) a kotoul vzad - vztyk, vzpažit.
2. řada:
Hluboký předklon, dlaně na zem - vzpřim, předpažením vzpažit zevnitř - z přemetového předskoku přemet stranou - přísunem půl obrat vpravo (vlevo) - pádem vzad vysazeně kotoul vzad do zášvihu (stoje na rukou), vzpažit a upažením připažit.

2. Opakované výmyky:

charakteristika:
test hodnotí silovou schopnost horních končetin a trupu, dále pak gymnastickou dovednost
popis:
muži na doskočné hrazdě provedou výmyk nadhmatem ze svisu a poté sešin vpřed do svisu, hodnotí se počet správně provedených pokusů, ženy na hrazdě po čelo provádí výmyk nadhmatem (odrazem jednonož) a odkmihem se vrací do svisu stojmo, podmínkou je plynulé provedení (není dovoleno odpočívat ve vzporu či ve svisu), test končí po dvou nezdařených pokusech o výmyk

3. Skok daleký z místa:

charakteristika:
test je zaměřen na explosivní silovou schopnost dolních končetin
popis:
testovaná osoba se odrazem snožmo snaží překonat maximální vzdálenost, provádí se s vhodnou protiskluzovou obuví v tělocvičně, výkon se měří v centimetrech, zaznamenává se lepší ze dvou pokusů.

Plavání

1. Plavání na 100 m podle pravidel plavání volným způsobem:

charakteristika:
test hodnotí plaveckou dovednost plavání volným způsobem, podle jednotné tabulky.
popis:
plave se podle pravidel plavání volným způsobem v drahách plaveckého bazénu, přesnost měření je na desetiny sekundy.

3. Bodovací tabulky

MUŽI:

Gymnastika
Body akrobacie dálka z místa opakované výmyky
10 9,2 264,0 12
9 8,9 257,0 10
8 8,6 252,0 8
7 8,3 248,0 7
6 8,0 244,0 6
5 7,7 240,0 5
4 7,3 236,0 4
3 7,0 231,0 3
2 6,5 224,0 2
1 6,0 220,0 1
0 < 6,0 < 220,0 0
 
Plavání
Body Muži
20 01:15,3
19 01:20,9
18 01:24,7
17 01:27,7
16 01:30,2
15 01:32,5
14 01:34,7
13 01:36,7
12 01:38,7
11 01,40,6
10 01:42,5
9 01:44,5
8 01:46,5
7 01:48,6
6 01:50,9
5 01:53,5
4 01:56,5
3 02:00,3
2 02:05,8
1 02:11,2
0 > 02:11,2
 
Atletika
Muži
Body 100 m 1500 m
15 11,8 4:50
14 11,9 4:56
13 12,1 5:02
12 12,2 5:08
11 12,4 5:14
10 12,5 5:20
9 12,7 5:26
8 12,8 5:32
7 13,0 5:38
6 13,1 5:44
5 13,3 5:50
4 13,4 5:56
3 13,6 6:02
2 13,8 6:08
1 14,0 6:14
0 > 14,0 > 6:14

ŽENY:

Gymnastika
Body akrobacie dálka z místa opakované výmyky
10 9,2 215,0 17
9 8,9 210,0 15
8 8,6 206,0 13
7 8,3 202,0 11
6 8,0 199,0 10
5 7,7 196,0 9
4 7,3 193,0 7
3 7,0 190,0 5
2 6,5 184,0 3
1 6,0 182,0 2
0 < 6,0 < 182,0 < 2,0
 
Plavání
Body Ženy
20 01:21,5
19 01:29,1
18 01:34,2
17 01:38,3
16 01:41,7
15 01:44,9
14 01:47,8
13 01:50,5
12 01:53,2
11 01:55,8
10 02:01,1
9 02:03,8
8 02:06,7
7 02:09,8
6 02:13,3
5 02:17,3
4 02:22,5
3 02:23,2
2 02:25,4
1 02:30,0
0 > 02:30,0
 
Atletika
Ženy
Body 100 m 800 m
15 14,2 2:50
14 14,3 2:54
13 14,5 2:58
12 14,6 3:02
11 14,8 3:06
10 14,9 3:10
9 15,1 3:14
8 15,2 3:18
7 15,4 3:22
6 15,5 3:26
5 15,7 3:30
4 15,8 3:34
3 16,0 3:38
2 16,2 3:42
1 16,4 3:46
0 > 16,4 > 3:46

 

Průměrný prospěch za poslední čtyři ročníky (muži, ženy)
Průměr známek body
1,49 a méně 20
1,50–1,59 19
1,60–1,69 18
1,70–1,79 17
1,80–1,89 16
1,90–1,99 15
2,00–2,09 14
2,10–2,19 13
2,20–2,29 12
2,30–2,39 11
2,40–2,49 10
2,50–2,59 9
2,60–2,69 8
2,70–2,79 7
2,80–2,89 6
2,90–2,99 5
3,00–3,09 4
3,10–3,19 3
3,20–3,29 2
3,30–3,39 1
3,40 a více 0

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.