• Úvod
 • Studium
 • Pedagogická praxe
 • Informace k souvislé pedagogické praxi - učitelství pro 2. st. ZŠ, SŠ, ZUŠ

Informace k souvislé pedagogické praxi studentů učitelství pro 2. st. ZŠ, SŠ, ZUŠ

(v platnosti od zimního semestru AR 2022/2023)

 

Žádost o SPP

Termín konání praxe

Souvislá čtyřtýdenní pedagogická praxe by podle harmonogramu studia měla proběhnout na začátku letního semestru. Podmínkou pro konání souvislé pedagogické praxe je absolvování průběžné pedagogické praxe.

Pojištění praxe

Opatření děkanky č. 7/2017 (č. 11/2021) ukládá povinnost všem studentům, aby si pro tuto praxi uzavřeli pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě včetně újmy a škody způsobené studentem při praktickém vyučování či praxích a to včetně pojištění škod způsobených na užívané věci.

Více informací: https://intranet.pf.jcu.cz/praxe/pojisteni/

Organizace praxe

 1. Student si zapíše příslušnou praxi v IS STAG.
 2. Student si sám vybere školu (popřípadě školy, když na škole nejsou oba aprobační předměty), kde bude konat souvislou pedagogickou praxi. Většinou to bývá v místě bydliště, ale není to podmínkou i z toho důvodu, že ne všude je příslušný typ školy. Student koná praxi na tom stupni školy, který odpovídá jeho studijnímu programu (základní škola, střední škola), případné výjimky konzultuje s garantem praxe.
 3. Student vyplní formulář Žádost o SPP (souvislou pedagogickou praxi) pro každý zapsaný aprobační předmět. Formulář nalezne v IS STAG v „Moje studium“ v záložce „Praxe“ v souboru „Dokumenty“ či na webu PF JU Oddělení ped. praxe.
 4. Student si na zvolené škole/školách nechá potvrdit Žádost/Žádosti o SPP. Uvádějící vyučující vyplní personální dotazník přes odkaz uveřejněný v horní části Žádosti o SPP.
 5. Student v IS STAG v „Moje studium“ v záložce „Praxe“ vyplní požadované údaje (název školy, datum konání praxe).
 6. Potvrzené/ou Žádosti/Žádost o SPP dodá student min. jeden měsíc před předpokládaným termínem zahájení praxe na Oddělení pedagogické praxe PF JU.
 7. Odevzdávání souborů:
  • Pojištění: Student nahraje před nástupem na praxi potvrzení o pojištění.
  • Dohody a smlouvy: Pokud garant praxe umožnil uznání praxe na základě uzavřené pracovní smlouvy, student nahraje kopii prac. smlouvy. Vždy je však nutný souhlas garanta, který určí, zda požadovaný rozsah odučených hodin odpovídá nárokům na souvislou praxi. Až poté můžete nahrávat kopii prac. smlouvy do IS STAG.
  • Výstup praxe: Můžete nahrávat přípravy na hodiny a další libovolné dokumenty, které souvisí s konáním souvislé pedagogické praxe.

Průběh praxe

Praxe trvá 4 týdny, u kombinovaného studia oboru F-TchV 2 týdny, student týdně 6 hodin vyučuje a 3 hodiny hospituje (celkem 24 výstupů a 12 náslechů) v každém svém aprobačním předmětu a účastní se rozborů a hospitačních pohovorů. Praxe z jednoho předmětu by měla proběhnout u jednoho vyučujícího.

Závěr praxe

Po skončení souvislé praxe vyplní vyučující hodnocení studenta v IS STAG, do kterého obdržel e-mailem přihlašovací údaje. Garant praxe provede reflexi a udělí zápočet.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.