Informace k souvislé pedagogické praxi studentů učitelství pro 1. st. ZŠ

(v platnosti od zimního semestru AR 2022/2023)

 

Žádost o SPP

Termín konání praxe

Souvislá čtyřtýdenní pedagogická praxe by podle harmonogramu studia měla proběhnout na začátku letního semestru posledního ročníku. Pokud by do této doby zasáhly jarní prázdniny, pak se praxe prodlužuje. Skutečná doba pedagogické praxe ve škole jsou 4 týdny. Podmínkou pro konání souvislé pedagogické praxe je absolvování všech předchozích pedagogických praxí.

Pojištění praxe

Opatření děkanky č. 7/2017 (č. 11/2021) ukládá povinnost všem studentům, aby si pro tuto praxi uzavřeli pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě včetně újmy a škody způsobené studentem při praktickém vyučování či praxích a to včetně pojištění škod způsobených na užívané věci.

Více informací: https://intranet.pf.jcu.cz/praxe/pojisteni/

Organizace praxe

 1. Student si zapíše příslušnou praxi v IS STAG.
 2. Student si sám vybere školu, kde bude konat souvislou pedagogickou praxi. Většinou to bývá v místě bydliště, ale není to podmínkou.
 3. Student vyplní formulář Žádost o SPP (souvislou pedagogickou praxi) pro danou praxi. Formulář nalezne v IS STAG v „Moje studium“ v záložce „Praxe“ v souboru „Dokumenty“ či na webu PF JU Oddělení ped. praxe.
 4. Student si na zvolené škole nechá potvrdit Žádost/Žádosti o SPP. Uvádějící vyučující vyplní personální dotazník přes odkaz uveřejněný v horní části Žádosti o SPP.
 5. Student v IS STAG v „Moje studium“ v záložce „Praxe“ vyplní požadované údaje (název školy, datum konání praxe).
 6. Potvrzenou Žádost o SPP dodá student min. jeden měsíc před předpokládaným termínem zahájení praxe na Oddělení pedagogické praxe PF JU.
 7. Odevzdávání souborů:
  • Pojištění: Student nahraje před nástupem na praxi potvrzení o pojištění.
  • Výstup praxe: Můžete nahrávat přípravy na hodiny a další libovolné dokumenty, které souvisí s konáním souvislé pedagogické praxe.

Průběh praxe

Praxe trvá 4 týdny, student vyučuje týdně 12 hodin a 6 hodin hospituje a zúčastňuje se rozborů svých hodin a pohospitačních pohovorů. Studenti se specializací cizího jazyka vyučují 9 hodin všeobecných předmětům, 3 hodiny cizího jazyka a hospitují 4 hodiny u všeobecných předmětů, 2 hodiny u cizího jazyka. Praxe probíhá po celou dobu v jedné určené třídě.

Závěr praxe

Po skončení souvislé praxe vyplní vyučující hodnocení studenta v IS STAG, do kterého obdržel e-mailem přihlašovací údaje. Garant praxe provede reflexi a udělí zápočet.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.