Projekty

GAČR

Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině, Řešitel: prof. Věra Janíková, Ph.D., PdF MU Brno, Partizipation am Projekt: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D., GAČR GAP407/11/0321, 7. 6. 2011 – 30. 10. 2011

Variabilita morfologického systému současných německých substantiv, Mgr. Jana Kusová, Ph.D., GAČR P406/11/P111, 2011 – 2013

AV ČR

Verzeichnis und grundsätzliche philologische Auswertung der deutschen medizinischen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften, die in den böhmischen Ländern aufbewahrt werden / Soupis a základní filologické vyhodnocení německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů dochovaných v českých zemích, Projektleiterin: prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (Universität Ostrava), Partizipation am Projekt: Prof. PhDr. Václav Bok, CSc., AV ČR IAA901860901, 2009 – 2012, mehr zum Projekt siehe unter: http://projekty.osu.cz/medizinische-handschriften/index.php?kategorie=3&verze=de

MŠMT

Hodnocení žáka a efektivity školní výuky. Úspěšně oponováno. Projektleiter: prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové), Partizipation am Projekt: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D., Projektnr. 2-II-1/3-92/93, 1992 – 1993.

Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci (výzkumný záměr), Projektleitung: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., Partizipation am Projekt: Prof. PhDr. Václav Bok, CSc. – člen řešitelského kolektivu (poloviční úvazek vědeckého pracovníka), Výzkumný záměr MSM 6007665807, 2005 – 2009, mehr zum Projekt siehe unter: http://www.ff.jcu.cz/vyzkumny-zamer

MŠMT – FRVŠ

Inovace studijního programu „vybrané problémy ekonomie“ a „hospodářská němčina“, doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D., FRVŠ Projektnr. 1764 F5c., 2006

Zřízení multimediální učebny pro výuku nepřírodovědeckých oborů v budově PF JU v Dukelské ul., doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D., FRVŠ Projektnr. 2273 Ab., 2006

Inovace disciplín souvisejích s němčinou pro hospodářskou praxi, doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D., FRVŠ Projektnr. 1361 F5c, 2007

Inovace disciplín souvisejících s němčinou pro hospodářskou praxi, doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D., FRVŠ Projektnr. 1361 F5c, 2007

AKTION Österreich – Tschechische Republik

Abschlussberichte aller Projekte siehe unter: http://hosting.workplace.cz/DZS/Aktion.nsf

AKTION Österreich – Tschechische Republik: Sommerkolleg České Budějovice

mehr Informationen siehe unter: https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/knj/sommerkolleg/

Sommerkolleg České Budějovice 2006, PaedDr. Vladimíra Květounová (PF JU České Budějovice) – Prof. Mag. Hana Sodeyfi (Universität Wien), AKTION 44p8, 2. 7. 2006 – 22. 7. 2006

Sommerkolleg České Budějovice 2007 PaedDr. Vladimíra Květounová (PF JU České Budějovice) – Prof. Mag. Hana Sodeyfi (Universität Wien), AKTION 47p1, 1. 7. 2007 – 21. 7. 2007

Sommerkolleg České Budějovice 2008, PaedDr. Vladimíra Květounová (PF JU České Budějovice) – Prof. Mag. Hana Sodeyfi (Universität Wien), AKTION 50p4, 1. 7. 2008 – 20. 7. 2008

Sommerkolleg České Budějovice 2009, PaedDr. Vladimíra Květounová (PF JU České Budějovice) – Prof. Mag. Hana Sodeyfi (Universität Wien), AKTION 53p3, 5. 7. 2009 – 30. 7. 2009

Sommerkolleg České Budějovice 2010, PaedDr. Vladimíra Květounová (PF JU České Budějovice) – Prof. Mag. Hana Sodeyfi (Universität Wien), AKTION 56p5, 4. – 24. 7. 2010

Sommerkolleg České Budějovice 2011, Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Prof. Mag. Hana Sodeyfi (Universität Wien), AKTION 60p1, 3. – 23. 7. 2011

Sommerkolleg České Budějovice 2012, Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Prof. Mag. Hana Sodeyfi (Universität Wien), AKTION 63p13, 1 .- 21. 7. 2012

Sommerkolleg České Budějovice 2013, Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Prof. Mag. Hana Sodeyfi (Universität Wien), AKTION 66p4, 30. 6. 2013 – 31. 7. 2013

Sommerkolleg České Budějovice 2014, Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Prof. Mag. Hana Sodeyfi (Universität Wien), AKTION 69p1, 1. 6. 2014 – 31. 7. 2014

Sommerkolleg České Budějovice 2015, Mgr. Jana Kusová (PF JU České Budějovice) – Prof. Mag. Hana Sodeyfi (Universität Wien), Ph.D., AKTION 72p1, 28. 6. 2015 – 31. 7. 2015

univie: summer school for Czech-German Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2016, Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Prof. Mag. Hana Sodeyfi (Universität Wien), AKTION 75p1, 1. 7. 2016 – 31. 7. 2016

univie: summer school for Czech-German Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2017, Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Prof. Mag. Hana Sodeyfi (Universität Wien), AKTION 78p1, 23. 1. 2017 – 15. 8. 2017

univie: summer school for Czech-German Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2018, Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Dr. phil. Naděžda Salmhoferová (Universität Wien), AKTION 81p1, 1. 2. 2018 – 15. 8. 2018

univie: summer school for Czech-German Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2019, Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Dr. phil. Naděžda Salmhoferová (Universität Wien), AKTION 84p1, 1. 2. 2019 – 16. 8. 2019

 

AKTION Österreich – Tschechische Republik: Interkulturelles Teamteaching

Grenzüberschreitendes Unterrichtspraktikum: Interkulturelles Teamteaching 2012, Mag. Christof Susanne (PF JU České Budějovice) – Schürz Peter, DDr. (Pädagogische Hochschule Oberösterreich Linz), AKTION 63p16, 1. 3. 2012 – 30. 4. 2012

Grenzüberschreitendes Unterrichtspraktikum: Interkulturelles Teamteaching 2013, Mag. Christof Susanne (PF JU České Budějovice) – Schürz Peter, DDr. (Pädagogische Hochschule Oberösterreich Linz), AKTION 66p11, 1. 3. 2013 – 30. 4. 2013

Grenzüberschreitender Workshop: Interkulturelle Deutschdidaktik, Mag. Christof Susanne (PF JU České Budějovice) – Mgr. Ondřej Laštovka (Pädagogische Hochschule Oberösterreich Linz), AKTION 68p4, 16. 1. 2014 – 31. 1. 2014

Grenzüberschreitendes Unterrichtspraktikum: Interkulturelles Teamteaching 2014, Mag. Christof Susanne (PF JU České Budějovice) – Ondřej Laštovka (Pädagogische Hochschule Oberösterreich Linz), AKTION 69p23, 1. 3. 2014 – 31. 5. 2014

Grenzüberschreitender Workshop: Interkulturelle Deutschdidaktik 2015, Mag. Christof Susanne (PF JU České Budějovice) – Mgr. Ondřej Laštovka (Pädagogische Hochschule Oberösterreich Linz), AKTION 71p5, 15. 1. 2015 – 31. 1. 2015

Grenzüberschreitendes Unterrichtspraktikum: Interkulturelles Teamteaching 2015, Mag. Christof Susanne (PF JU České Budějovice) – Mgr. Ondřej Laštovka (Pädagogische Hochschule Oberösterreich Linz), AKTION 72p17, 1. 3. 2015 – 30. 4. 2015

Grenzüberschreitendes Unterrichtspraktikum: Interkulturelles Teamteaching 2017 / Přeshraniční pedagogická praxe: Interkulturalní Teamteaching 2017 – 78p18, Stütz Roswitha (Pädagogische Hochschule Oberösterreich) – Marchl Robert (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), 23. 1. 2017 – 30. 4. 2017

Grenzüberschreitendes Unterrichtspraktikum: Interkulturelles Teamteaching 2018 / Přeshraniční pedagogická praxe: Interkulturní Teamteaching 2018 – 81p7, Stütz Roswitha (Pädagogische Hochschule Oberösterreich) – Marchl Robert (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), 1.02.2018 – 30.04.2018

Grenzüberschreitendes Unterrichtspraktikum: Interkulturelles Teamteaching 2019 / Přeshraniční pedagogická praxe: Interkulturní Teamteaching 2019 – 84p13, Stütz Roswitha (Pädagogische Hochschule Oberösterreich) – Marchl Robert (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), 01.02.2019 – 30.04.2019

AKTION Österreich – Tschechische Republik: Studienreisen

Studienreise Wien 2012, Mgr. Jana Kusová (PF JU České Budějovice) – Prof. Mag. Hana Sodeyfi (Universität Wien), Ph.D., AKTION 65p2, 8. 11. 2012 – 30. 11. 2012

Studienreise: Salzburg 2013, Mag. Christof Susanne (PF JU České Budějovice) – Prof. Dr. Stephan Elspaß (Universität Salzburg), AKTION 68p3, 3. 12. 2013 – 31. 12. 2013

Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds

Literární překročení hranic / Literarische Grenzüberschreitungen, ein bilaterales Projekt von Germanistikstudierenden aus České Budějovice und Augsburg, Dr.phil. Zdeněk Pecka (PF JU České Budějovice) – Jörg Adam, M.A. (Universität Augsburg), Česko-německý fond budoucnosti, 25. 5. – 31. 5. 2008

Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v česko-německém příhraničí. Česko-německý fond budoucnosti, č. projektu 4-15-5341. Řešitelé: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Dr. Doris Cihlars, (Universität Passau), 2015 – 2016.

Im Rahmen von diesem Projekt: Projektunterricht – Georg-von-Pasterwiz-Schule Hohenau, Februar 2016

článek (PNP, 1. 10. 2015) >

článek (PNP, 31. 12. 2015) >

článek (PNP, 15. 4. 2016) >

 

Aktivní role učitele v 21. století interkulturní výzvy v příhraničí Bavorsko – Česká republika. Česko-německý fond budoucnosti, č. projektu: 4-16-6515. Řešitelé: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Dr. Doris Cihlars, (Universität Passau), 2016 – 2017.

článek (PNP, 15. 12. 2016) >

 

Jazykové a kulturní kompetence studentů učitelství v bavorsko-českém příhraničí, č. projektu 4-17-7950, doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Dr. Doris Cihlars, (Universität Passau), 12. 12. 2017 – 31. 12. 2018. Projekt je z 50 % podporován Česko-německým fondem budoucnosti a z 50 % Bavorsko-českou vysokoškolskou agenturou.

článek (PNP, 21. 6. 2018) >

 

Interkulturní a jazyková heterogenita v bavorsko-českém příhraničí/Interkulturelle und sprachliche Heterogenität im bayerisch-böhmischen Grenzraum, č. projektu 4_18_8179. Řešitelé: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Dr. Doris Cihlars, (Universität Passau), 1. 2. 2019 – 31. 7. 2019. Projekt je z 50 % podporován Česko-německým fondem budoucnosti a z 50 % Bavorsko-českou vysokoškolskou agenturou.

Bildungsraum ohne Grenzen – Musik und Germanistik verbinden Nachbarn. INTERREG V-A Österreich – Tschechische Republik, č. projektu KPF-01-116. Řešitelé: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D. (PF JU České Budějovice) – Paul Raab (UNESCO Musikmittelschule Freistadt), 2018 – 2019.

EU-Fonds

Entwicklung der Lehrerkompetenzen in heterogen zusammengesetzten Schulklassen nach den Prinzipien der Gestaltpädagogik, Projektkoordination: Landesschulrat für Steiermark und Modellschule Graz, Partizipation am Projekt: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D., Národní agentura Sokrates – program Comenius, Projektnr. 71520-CP-1-2001-1-AT-COMENIUS-C31, 1999 – 2001

ILTIS – Intercultural Learning for Teachers in secondary Schools. Projektkoordination: Goethe-Institut Inter Nationes, Partizipation am Projekt: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D., Národní agentura Sokrates – program Lingua a Comenius, Projektnr. 71106-CP-1-2001-1-DE-LINGUA-LA, 1999 – 2002

Qualifizierung von Tschechisch-Lehrkräften für fachbezogenes und berufsorientiertes Tschechisch als Fremdsprache, Projektkoordination: Der Bundesverband Deutscher Unternehmer in der Tschechischen Republik e.V., Partizipation am Projekt: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D., INTERREG IIIA., Projektnr. 02-J1.03-026-EEL 11023, 2003 – 2004

PAllianCZ – Passauer Arbeits- und Berufszufriedenheitskonzept, Projektleiter: Prof. Dr. Norbert Seibert (Universität Passau), Partizipation am Projekt: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D. (PF JU České Budějovice), Projekt Interreg-IIIA, Projektnr. 20071901, 2006 – 2007

PAneCZ – Beratungsnetzwerk als Orientierungshilfe für ein Lehramtsstudium. Optimierung von Ausbildungsstrukturen zur Förderung der Humanressourcen und Nutzung von Netzwerken, Projektleiter: Prof. Dr. Norbert Seibert (Universität Passau), Partizipation am Projekt: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D., Projekt Interreg IIIA, Projektnr. 2007-288, 2007 – 2008

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce, Projektkoordination: V-Studio, s. r. o., Národní vzdělávací fond, o. p. s., Asociace institucí vzdělávání dospělých, o. s., Partizipation am Projekt: doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D., Projekt ESF, CZ.1.07/3.2.08/01.0004, 2011

PAktIKum – Interkultureller Kompetenzerwerb in der Lehrerausbildung / Osvojování interkulturních kompetencí v rámci studia učitelství, Dr. Doris Cihlars und doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D., Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy: Cíl3/DF/SU/11/29-PF, 8. 4. 2013 – 30. 9. 2014.

Závěrečná zpráva projektu PAktIKum 2014 > (.pdf, 28 MB)

Závěrečná zpráva projektu Cíl 3 > (.pdf, 0,6 MB)

článek (ČB deník) >

článek (PNP, 13. 4. 2014) >

článek (PNP, 17. 7. 2014) >

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice, koordiniert von ČŠI, Doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D. (Leiterin des Teams „Jazyková gramotnost“, Projektnr. CZ.1.07/4.1.00/22.0003, Prioritätsachse 7.4a, November 2013 – Mai 2015

EU-Fonds und andere Träger – Genderproblematik

Prolomit vlny. Lektorská činnost v rámci cyklu dalšího vzdělávání vyučujících v oblasti genderově citlivé pedagogiky a jazyka, Mgr. Jana Valdrová, Ph.D., Nadace Open Society Fund Praha. Evropský sociální fond EU, státní rozpočet ČR, 2007 – 2008

Gender, Cognition, Language. Mgr. Jana Valdrová, Ph.D., Evropská komise: Marie Curie grants (7. RP), projekt zastřešuje Evropská komise a na výzkumu spolupracuje 10 univerzit v zemích Evropy: Univerzita v Bernu, Berlíně, Heidelberku, Padově, Modeně, Fribourgu, Trondheimu, Sussexu, Baskické Center of Brain & Language a PF JU v České republice, 2009 – 2013

Weitere Träger

ČaF: didakticko-metodické základy výuky češtiny jako cizího jazyka. (ČaF = Čeština als Fremdsprache), doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D., Finanzträger: Škoda-Auto Mladá Boleslav, 2003 – 2006.

Für das Projekt wurde den Autoren und Autorinnen der europäische Sprachenpreis „Label 2004“ verliehen, mehr siehe unter www.caf-info.de

Sonda 2004: celostátní výzkum stavu jazykového vzdělávání v ČR, Mgr. Jan Musil (Linguae, s.r.o.) – Kateřina Musilová (Diplomantin von Hana Andrášová) – doc. PaedDr. Andrášová, Ph.D., Finanzträger: Asociace Linguae, s.r.o., 2003 – 2004.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.