Kvalifikační práce

Vzor kvalifikačních prací

Vzory kvalifikačních prací aktualizované k 11. 3. 2024

Kvalifikační práce - typ 1 (Práce experimentální povahy):   DOCX  /  PDF

Kvalifikační práce - typ 2 (Práce deskriptivní povahy):   DOC  /  PDF

Kvalifikační práce - typ 3 (Práce přehledové povahy):   DOC  /  PDF

Kvalifikační práce - typ 4 (Práce didaktické povahy):   DOC  /  PDF

Kvalifikační práce - typ 5 (Práce historické povahy):   DOC  /  PDF

Témata zadání kvalifikačních prací pro AR 2023/2024

Do 19. 4. 2024 si student vybere téma a musí kontaktovat vedoucího vybrané kvalifikační práce pro vytvoření zadání.

NÁZEV ZADÁNÍ BP/DP VEDOUCÍ PRÁCE b.t.
Vnímání neúspěchu u sportovců a následný vliv na sportovní výkon (zadáno) DP
Učitelství pro ZŠ
Bago
Analýza kauzality mezi vývojem nářadí a vývojem sestav ve sportovní gymnastice (zadáno) BP
Učitelství pro ZŠ
Bago
Motivace a vliv rodinného prostředí na výkon a trénink moderních gymnastek (zadáno) BP
Učitelství pro ZŠ
Bago
Zjištění vztahu žáků k tělesné výchově a sportu na různých typech škol (zadáno) BP
Učitelství ZŠ, SŠ
Bago
Zjištění úrovně gymnastických pohybových dovedností žáků na druhém stupni základní školy (zadáno) BP
Učitelství ZŠ, SŠ
Bago
Srovnání úrovně vybraných pohybových schopností fotbalistů stejného věku ve vybraných oddílech nižší a vyšší výkonnostní úrovně (zadáno) BP
Učitelství ZŠ, SŠ
Bago
Výživa, trénink a změna složení těla v průběhu přípravy na fitness závody (zadáno) BP
Učitelství pro ZŠ
Bago
Srovnání úrovně pohybových schopností dětí mladšího (staršího) školního věku ve vybraných sportovních odvětvích (zadáno) BP
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Bago
Analýza volnočasových pohybových aktivit vybraného vzorku žáků na různých typech škol nebo v různých regionech (zadáno) BP
Učitelství pro ZŠ
Bago
Vliv běžecké kadence na respirační procesy u vytrvalostních běžců BP Bahenský
Analýza vývoje atletického oddílu T. J. Sokol České Budějovice za posledních 30 let BP Bahenský
Monitoring přetrénování a vyhoření u závodních plavců v JČ kraji BP Bahenský
Komparační analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů rozdílné úrovně ve vybraném sportovním odvětví BP Bahenský
Komparační analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů různých sportovních odvětví BP Bahenský
Komparační analýza aerobních a anaerobních předpokladů u vybraného týmu či skupiny sportovců v různých obdobích makrocyklu BP Bahenský
Analýza vývoje výkonnosti v jedné vybrané atletické disciplíně v kategorii dospělých od roku 1945 do roku 2022 (muži: 200 m, ženy: 5000 m, maratón, hody, skoky, nebo porovnat 1 běžeckou, 1 sprinterskou, 1 skokanskou a 1 vrhačskou disciplínu) BP Bahenský
Komparační analýza závodních výkonů a výsledků laboratorních testů, jako indikátorů předpokladů u vrcholových či výkonnostních sportovců ve vybraném vytrvalostním sportu BP Bahenský
Analýza vývoje věkové struktury vrcholových sportovců ve vybrané atletické disciplíně (sprinty, skoky, vrhy) v kategorii dospělých v ČR 1945–2022 BP Bahenský
Porovnání výsledků testu spiroergometrie na běhátku a bicyklovém ergometru u sportovců s rozdílnou specializací BP Bahenský
Komparace zapojení preferenční a dominantní dolní končetiny při Wingate testu a testu výskoku u vybraných skupin vrcholových či výkonnostních sportovců BP Bahenský
Zjištění dechového vzoru u nesportující populace BP Bahenský
Zjištění vlivu intervence dechových cvičení na dechový vzor a vybrané ventilační parametry u vytrvalostních sportovců BP Bahenský
Zjištění vlivu intervence dechových cvičení na dechový vzor a vybrané ventilační parametry u studentů TV BP Bahenský
Komparační analýza tréninkové náplně v průběhu sezóny u volejbalistů, hokejistů a fotbalistů na vrcholné úrovni BP Bahenský
Zjištění stavu výuky zdravotní tělesné výchovy na vybraných školách BP Bahenský
Sledování saturace svalů kyslíkem v průběhu testu spiroergometrie u běžců BP Bahenský
Vliv rozcvičení na průběh ventilačních parametrů při testu spiroergometrie u vytrvalostních běžců BP Bahenský
Analýza dechového stereotypu pomocí optoelektronické pletysmografie u studentů tělesné výchovy na VŠ (zadáno) BP Krajcigr
Zjištění stavu výuky zdravotní tělesné výchovy na vybraných školách BP Krajcigr
Zpracování nácviku vybraných HČJ v basketbalu formou instruktážního DVD (zadáno) BP Krajcigr
Komparativní analýza příjmu libera v porovnání s ostatními posty v mužské extralize volejbalu (zadáno) BP Krajcigr
Komplexní analýza vývoje střelby v basketbalu v EuroCupu mužů v letech 2002–2024 (zadáno) DP Krajcigr
Tréninkový proces ve fotbalové akademii SK Dynama České Budějovice (zadáno) BP Krajcigr
Vytvoření didaktického programu hodu kriketovým míčkem a hodu oštěpem pro posluchače oborového studia TV (zadáno) DP Kursová
Vytvoření didaktického programu atletických startů BP, DP Kursová
Vytvoření didaktického programu překážkového běhu na 110 m pro posluchače oborového studia TV BP, DP Kursová
Vytvoření a ověření zásobníku psychomotorických her pro posluchače vysokých škol (zadáno) BP, DP
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Kursová
Analýza výuky tělesné výchovy a postojů žáků k TV v 6. třídách na vybraných základních školách (lokalita bude upřesněna v zadání práce) Lze zadat 4×. BP, DP Kursová
Vytvoření didaktického materiálu netradičních forem motoricko-funkční přípravy pro nácvik základních gymnastických dovedností (zadáno) DP Kursová
Analýza rušné a průpravné části ve výuce tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ (zadáno) BP, DP
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Kursová
Vytvoření programu dechových cvičení a jeho ověření ve výuce Tělesné výchovy žáků 1. stupně ZŠ/2. stupně ZŠ/SŠ BP, DP Malátová
Navržení a ověření cvičebního programu s využitím Thera-Bandu v hodinách tělesné výchovy u žáků 5. třídy (zadáno) BP, DP Malátová
Vliv Buteykovy metody na ventilační parametry a mechaniku dýchání u aktivní populace (zadáno) DP Marko
Zjištění stavu výuky zdravotní tělesné výchovy na vybraných školách BP Marko
Vliv Buteykovy metody na dechový stereotyp měřený pomocí opto-elektronické pletysmografie BP Marko
Historie německého lyžování v Českých zemích BP Štumbauer
Historickosrovnávací analýza tělovýchovné části vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ DP
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Štumbauer
Historie německého vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách v Praze (1878–1945) DP
Učitelství SŠ
Štumbauer
Historie německého vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách v Praze (1878–1945) DP
Učitelství ZŠ
Štumbauer
Historie německého sportu v ČSR v letech 1918 až 1938 DP
Učitelství SŠ
Štumbauer
Historie KTV na VŠZ v Českých Budějovicích BP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu v Dolním Dvořišti, Rybníku, Horním Dvořišti a Českém Heršláku BP Štumbauer
Historie hokejbalu v Československu a České republice BP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve Zlivi BP Štumbauer
Historie učitelských ústavů v Českých Budějovicích se zaměřením na tělovýchovnou část jejich činnosti BP, DP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybraném městě Jižních Čech (pouze zatím nezpracované) BP, DP Štumbauer
Systémová analýza lyžařského střediska Zadov BP, DP Štumbauer
Systémová analýza lyžařského střediska Lipno nad Vltavou BP, DP Štumbauer
Historie ženského fotbalu v České republice BP, DP Štumbauer
Historie ledního hokeje žen v České republice BP, DP Štumbauer
Historie České a Československé ústřední jednoty velocipedistů DP
Učitelství TV pro SŠ
Tlustý
Zpracování techniky a metodiky vybraných herních kombinací v ledním hokeji a jejich prezentace formou DVD BP Tlustý
První pomoc v hodinách tělesné výchovy a její prezentace formou výukového DVD DP
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Tlustý
Zpracování teorie a didaktiky hokejbalu a metodiky nácviku jeho herních kombinací a systémů na základních a středních školách formou výukového DVD DP
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Tlustý
Zpracování teorie a didaktiky vodní záchrany formou výukového DVD BP
(TV jednoobor)
Tlustý
Historie Českého a Československého šermířského svazu DP
Učitelství TV pro 2. stupeň ZŠ
Tlustý
Zpracování teorie a didaktiky stolního tenisu a metodiky nácviku jednotlivých úderů formou výukového DVD BP
Učitelství TV pro 2. stupeň ZŠ
Tlustý
Vytvoření zásobníku míčových her a průpravných cvičení k jejich nácviku určeného pro první stupeň základní školy. DP
Učitelství TV pro 1. stupeň ZŠ
Tlustý
Analýza motorických schopností na základní škole v Nové Včelnici s využitím Iowa Brace testu (zadáno) BP Vobr
Zjištění zájmu dětí a mládeže o snowboarding a lyžování ve Středočeském kraji (zadáno) BP Vobr
Analýza závislosti tvrdosti hole a čepele na rychlost střelby ve florbale (zadáno) BP Vobr
Vytvoření a ověření tréninkového programu pro hráče tenisu na základě analýzy výkonu v utkání (zadáno) DP Vobr
Longitudinální sledování tělesných rozměrů a maturace u mladých hráčů ledního hokeje (zadáno) DP Vobr
Vytvoření a ověření silového tréninkového programu na zlepšení rychlosti střelby v házené žen (zadáno) BP Vobr
Analýza věku vrcholné výkonnosti alpských lyžařů od roku 2003 do roku 2023 (zadáno) DP Vobr

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.