Katedra výtvarné výchovy PF JU  

HOME

Aktuality

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Přijímací řízení

Studijní odkazy

Státní závěrečné zkoušky

Kvalifikační práce

Směrnice vedoucí katedry

Rigorózní řízení

Publikace a katalogy

Fotogalerie

Historie katedry

Galerie D9

Malá Galerie

 

facebook

 

Další katedry PF JU

 

Konference Kritéria kvality ve výtvarné výchově

Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením

Katedra výtvarné výchovy

Dukelská 9, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 773 240, tel./fax: 387 773 255

 

Vedoucí katedry:   doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.    [e-mail]
Zástupce vedoucí katedry:   Mgr. Karel Řepa, Ph.D.    [e-mail]
Tajemník katedry:   PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.    [e-mail]
Sekretářka katedry:   Ing. Marcela Slípková    [e-mail]
Členové katedry:   MgA. Petr Brožka, Ph.D.    [e-mail]
Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.    [e-mail]
Mgr. Josef Lorenc, dr.    [e-mail]
PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.    [e-mail]
Mgr. Karel Řepa, Ph.D.    [e-mail]
Dr. Dominika Sládková, M.A.    [e-mail]
Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová    [e-mail]
doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.    [e-mail]
Externisté:   Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.    [e-mail]
Mgr. Olga Divišová
PhDr. Michal Filip, Ph.D.    [e-mail]
MgA. Barbora Heřmanová    [e-mail]
Roman Kubička, ak. mal.    [e-mail]
MgA. Lukáš Urbanec    [e-mail]

 

Akreditované pracoviště pro přípravu a vzdělávání učitelů výtvarné výchovy na 1. a 2. stupni základních škol a základních uměleckých škol.

Vědecká a publikační činnost pracovníků katedry se zaměřuje na širokou oblast teorie výtvarné výchovy a výtvarného umění. Tvůrčí činnost členů katedry se zaměřuje na tvorbu zahrnující základní obory plošných, prostorových a intermediálních výtvarných činností. Její výsledky jsou prezentovány veřejnosti na četných výstavách v tuzemsku i v zahraničí. Pracoviště má navázány smluvní spolupráce s vysokými školami, například Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydział Sztuki, Radom (Polsko), Akademie výtvarných umění - Vilnius (Litva) či katedra výtvarné tvorby a výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa - Nitra (Slovensko). Katedra též dlouhodobě spolupracuje například s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou a řadou dalších institucí nejen v regionu.

Katedra zajišťuje následující studijní programy a obory:

Bakalářské studium - tříleté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

Navazující magisterské studium - dvouleté
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy (jednooborové)

Bakalářské studium - tříleté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Navazující magisterské studium - dvouleté
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

Katedra participuje na následujících studijních programech, resp. oborech:

Magisterské studium - pětileté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Bakalářské studium - tříleté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výchova ke zdraví

Bakalářské studium - tříleté
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy

 

Katedra výtvarné výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

Naposledy aktualizováno 25. 9. 2018

© 2010–2018 KVV PF JU       správa webu: Martin Toman